ورود کاربر
تصویر امنیتی

اوقات شرعي
اخبار


دوازدهمين دوره مراسم اعتكاف ويژه دانشجويان و كاركنان دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران برگزار مي گردد.

قابل توجه دانشجويان محترم
دوازدهمين دوره مراسم اعتكاف ويژه دانشجويان و كاركنان دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران برگزار مي گردد.
جهت شركت در مراسم اعتكاف و كسب اطلاعات بيشتر به واحد فرهنگي و امور دانشجويي مركز مراجعه فرماييد.


نخستين دوره نمايش هاي خياباني در فضاي دانشگاهي با موضوع آسيب هاي اجتماعي

قابل توجه دانشجويان محترم
معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در نظر دارد "نخستين دوره نمايش هاي خياباني در فضاي دانشگاهي با موضوع آسيب هاي اجتماعي" را برگزار نمايد. جهت همكاري و كسب اطلاعات بيشتر به واحد فرهنگي و امور دانشجويي مركز مراجعه فرماييد.
 

اين جهان سراسر افسانه است؛ جز نيكي و بدي كه باقي مي ماند. فردوسي
فردي كه نهايت كوشش خود را در شناخت خود به كار ميبرد ديگر شخص پيشين نيست. دانشمند انگليسي
جستجو
مناسبت
فرم هاي دانشگاه علمي كاربردي